Vervoer in de hoofdstad

Amsterdam heeft van oudsher een aantrekkingskracht die vrijwel ongekend is. Zo telt onze hoofdstad maar liefst 117 verschillende nationaliteiten. Dit aantal is het hoogst in de hele wereld. Wat dat betreft is het een wereldstad die zijn gelijke niet kent. Het ligt dan ook fraai gelegen aan de Amstel en kent tal van bezienswaardigheden, zoals de grachten met haar schitterende gebouwen.

Er is echter nog een ander aspect waarin de stad zich onderscheidt. Van alle Nederlanders bezitten Amsterdamse huishoudens het minste aantal auto’s. Daar zijn verschillende oorzaken voor. Om te beginnen zijn de tarieven voor parkeren op straat nergens op de wereld zo hoog. Het gemeentebeleid is erop gericht om zo veel mogelijk auto’s te weren, behalve als het elektrische auto’s betreft.

Fietsen en deelauto’s

Het is vooral ontstaan uit een gebrek aan ruimte. Grote delen van de openbare ruimten zijn ingericht voor de fiets en het openbaar vervoer. In Amsterdam rijdt je op de fiets, wat ook goed is voor het omlaag brengen van de benzine uitstoot. In de toekomst is de auto zeker welkom, maar dan alleen als deze elektrisch rijdt.

Een andere reden is dat er in de stad 7.000 deelauto’s rondrijden. Dat is weer het hoogste aantal in ons land. Verschillende huishoudens delen een auto, waarbij het niet om het bezit, maar juist om het gebruik ervan draait. Ook is het populair om een auto te huren in Amsterdam.

Vergroening autoverhuur markt

Door de corona crisis is het vervoer over het algemeen afgenomen. De  verhuursector heeft daar veel last van gehad. De markt trekt gelukkig weer wat aan. Veel mensen willen reizen in eigen land, maar liever niet met het openbaar vervoer. Verder is de vergroening bezig op de huurmarkt. Zo is de verhuur van elektrische auto’s het afgelopen jaar met 7 procent toegenomen.

De verhuurbedrijven hebben niet stilgezeten en hebben massaal het wagenpark aangepast. Van overheidswege is in ieder geval een subsidie gekomen op de aanschaf van elektrische auto’s. Er zal nog veel veranderen, maar de branche is klaar voor de veranderde markt. De vraag naar huurauto’s groeit weer. Zo is het vaak noodzakelijk  voor ondernemers om een bestelbus te huren in Amsterdam, omdat dat goedkoper is dan kopen.

Amsterdam is een stad die moeilijk te vergelijken valt. Nationaal zowel als internationaal. De fiets is, naast het openbaar vervoer, het belangrijkste transportmiddel in de stad. De gemeente wil dat er in 2030 alleen nog maar elektrisch wordt gereden in de stad. Aan de verhuurbranche zal dat niet liggen. Met het inkopen van de elektrische auto heeft deze branche al een bijdrage geleverd aan de verkoop van deze auto.